Bøker

Personalledelse i et kunnskapsbasert arbeidsliv

personalledelse Boken drøfter de mest sentrale områdene for personalledelse: rekruttere, utvikle, motivere og beholde ansatte, og belyser både mellommenneskelige og arbeidsrettslige perspektiver på personalledelse i et kunnskapsbasert arbeidsliv. Videre diskuteres utfordringer ved ledelse over store avstander, kontinuerlig læring, kunnskapsdeling og evaluering av kompetanseutviklingstiltak.

veil. pris: 390,-
Søk på Google etter utsalgsteder for boken 


Brukerorientert ledelse i offentlig sektor

bok2Brukerorientert ledelse er en verdibasert form for ledelse. I en velferds- og rettsstat skal vi ha sikkerhet for at verdier som likeverd, integritet og selvråderett blir ivaretatt. Dette er begrunnelsen for brukerorientering.

veil. pris: 329,-
Søk på Google etter utsalgsteder for boken 


Service kan ikke vedtas

Boka er beregnet på de som jobber i førstelinjetjenesten, både i offentlig og privat sektor, og for studenter på studier som rekrutterer personell til slike  stillinger. Den ser bl.a. på sentrale begreper innen servicefaget, kompetansebehov i førstelinjetjenesten og utfordringene ved å ivareta både lover og regler, og samtidig være brukerorientert. Med litteraturliste.

veil. pris: 239,-
Søk på Google etter utsalgsteder for boken