Bøker

Krisehåndtering

krisehåndteringBoken handler om hvordan organisasjoner forbereder og forebygger før kriser, og lærer og gjenoppbygger etter kriser. Krisehåndtering omfatter også folks oppfatninger av prosesser og resultater i og utenfor organisasjoner. I denne boken ønsker vi å formidle det faglige mangfoldet belyst av teorier på struktur, kultur og prosesser. Innslaget av usikkerhet og kompleksitet har betydning for håndteringen av kriser som forskeren må forstå i en kontekst.

veil. pris: 699,- kjøp boken på Fagbokforlaget.no 


Personalledelse i et kunnskapsbasert arbeidsliv

personalledelse Boken drøfter de mest sentrale områdene for personalledelse: rekruttere, utvikle, motivere og beholde ansatte, og belyser både mellommenneskelige og arbeidsrettslige perspektiver på personalledelse i et kunnskapsbasert arbeidsliv. Videre diskuteres utfordringer ved ledelse over store avstander, kontinuerlig læring, kunnskapsdeling og evaluering av kompetanseutviklingstiltak.

veil. pris: 390,- Søk på Google etter utsalgsteder for boken 


Brukerorientert ledelse i offentlig sektor

bok2Brukerorientert ledelse er en verdibasert form for ledelse. I en velferds- og rettsstat skal vi ha sikkerhet for at verdier som likeverd, integritet og selvråderett blir ivaretatt. Dette er begrunnelsen for brukerorientering.

veil. pris: 329,- Søk på Google etter utsalgsteder for boken


Service kan ikke vedtas

Boka er beregnet på de som jobber i førstelinjetjenesten, både i offentlig og privat sektor, og for studenter på studier som rekrutterer personell til slike  stillinger. Den ser bl.a. på sentrale begreper innen servicefaget, kompetansebehov i førstelinjetjenesten og utfordringene ved å ivareta både lover og regler, og samtidig være brukerorientert. Med litteraturliste.

veil. pris: 239,- Søk på Google etter utsalgsteder for boken